Europalaan 19, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6872400

Ruim 30 jaar ervaring in (pré-)incasso (aanmaning/huisbezoeken), debiteurenbeheer en minnelijke/gerechtelijke incasso (dagvaarden/gerechtelijke procedures/beslaglegging).