Foto_banner

Welkom op bedrijventerrein De Herven!

De Herven is vanaf midden jaren 70 als bedrijventerrein ontwikkeld. Het is daarmee het op een na oudste bedrijventerrein van de stad ‘s-Hertogenbosch. Haar ligging langs de A2, het spoor en natuurgebied ‘de Heinis’ als ook de aanwezigheid van de recentelijk vernieuwde Woonboulevard maakt van De Herven een zichtbaar, bereikbaar en uniek bedrijventerrein. Daarbij zorgen de aanwezige kantoren, scholen, autoboulevard en woonboulevard voor een breed pallet aan bedrijven die de diversiteit van het terrein benadrukken. Met haar vele en diverse bedrijven is De Herven dan ook belangrijk voor de werkgelegenheid voor de stad en bepaalt zij voor een belangrijk deel het aanzicht en aanzien van ‘s-Hertogenbosch. Op dit bedrijventerrein zijn wij sinds 1988 als ondernemersvereniging actief met het behartigen van de belangen van ondernemers. Wij richten ons op een positieve ontwikkeling van het bedrijventerrein als voedingsbodem voor ondernemers en als bindende factor tussen de ondernemers op het terrein. Daartoe werken wij op vele vlakken samen met de Ondernemers, Onderwijsinstellingen en de Overheid. Gekeken wordt daarbij onder andere naar verkeers & sociale veiligheid, bereikbaarheid, duurzame ontwikkelingen en verbetering van de uitstraling en het aanzien van het bedrijventerrein. Naast het bekende bedrijventerrein langs de A2 hebben wij als ondernemersvereniging ook de terreinen van Soetelieve-Noord, Brabantpoort en de Rompert als aandachtsgebied. De ondernemersvereniging dankt haar slagvaardigheid en inspraak aan de ondernemers op De Herven. Het is daarom ook van belang dat zoveel mogelijk ondernemers hun stem laten horen bij de diverse evenementen en daarbuiten. Graag willen wij u als mede-ondernemer en als buurvrouw/-man verwelkomen bij een van onze volgende evenementen om te laten zien dat uw lidmaatschap van de ondernemersvereniging van belang en interessant is.

Informatie over VNO NCW
Informatie over gemeente ‘s-Hertogenbosch
Melding doen bij Buiten Beter
Informatie over Politie
Lees meer over De Herven

Nieuws