Werkgroep Mobiliteit

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein is essentieel voor de ontwikkelmogelijkheden van ondernemers.

De werkgroep ‘Mobiliteit’ richt zich met name op verschillende aspecten van mobiliteit op en rond De Herven.

Ondernemers werken daarvoor samen met de gemeente en het Brabants MobiliteitsNetwerk onder andere aan de volgende onderdelen:

  • Goede doorstroming van de wegen.
  • Verbetering van de parkeermogelijkheden.
  • Ondernemers wijzen op de voordelen van andere manieren van vervoer of aanpassing van reistijden.
  • Optimalisatie van de openbaarvervoer verbindingen.
  • Capaciteit en veiligheid van alle toegangswegen.
  • Overleg met diverse partijen over kwaliteit, frequentie en stopplaatsen van het openbaar vervoer.

Brabants MobiliteitsNetwerk   http://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/    

“Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant”

Het Brabant mobiliteitsnetwerk brengt partijen samen die vanuit een gedeelde visie en ambitie werken aan een beter bereikbaar Brabant.