KVO Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Voor de algehele veiligheid op het bedrijventerrein is de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen ingericht. Deze werkgroep, bestaande uit Ondernemers, Gemeente, Brandweer, Politie en SBB (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ‘s-Hertogenbosch),

richt zich met name op:

  • Sociale veiligheid in het openbare gebied.
  • Verkeersveiligheid.
  • Onderhoud van het terrein met oog op veiligheid.
  • Bewust wording van eigen (brand)veiligheid van ondernemers.

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan worden aangepakt.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Op deze manier is het mogelijk om de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Om tot certificering te komen zal de werkgroep de volgende taken uitvoeren:

  • Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen bovengenoemde partijen.
  • Er is een veiligheidsanalyse gemaakt.
  • Er is een Plan Van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein schoon, heel en veilig te maken en te houden.

Voor ondernemers zijn er verschillende voordelen die met het keurmerk worden meegegeven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Korting op de verzekeringspremie.
  • Betere informatie voorziening.
  • Kortere communicatielijnen.

Zie voor verdere informatie de brochure en voor maatregelen voor het bedrijventerrein het plan van aanpak.

Bijlage(n):

SBB www.sbbdenbosch.nl   

Tarieven SBB collectief en optioneel