Europalaan 12c, 5232 BC ‘s-HERTOGENBOSCH 073- 64 12 722

WHC BV is hét landelijk opererend adviesbureau voor exploitatie-, energie– en onderhoudsbeheer op het gebied van vastgoed en civiele kunstwerken, gevestigd op De Herven.
Onze dienstverlening rust op drie pijlers: onderzoek, advies en kennisoverdracht vanuit een duidelijke vastgoedbeheervisie.
Onze relaties waarderen onze werkwijze ten zeerste en koppelen dit aan ons terug als: “toegankelijk, onafhankelijk en vertrouwd”

Wij werken voor opdrachtgevers als Schiphol, HTM, Politie, Luchtverkeersleiding Nederland, Sanquin, UWV,
Koninklijke Kentalis, BrabantWonen, BrabantZorg.
Wij zijn lid van Ondernemingsvereniging De Herven om zo ook te kijken of wij in het kader van “betere een goede buur dan een verre vriend” als bedrijf iets voor andere bedrijven op De Herven te kunnen betekenen en
wat andere bedrijven voor ons kunnen betekenen.
Eén van de hot items op dit moment is de huidige Wet & Regelgeving op het gebied van Energie, Bedrijven moeten onder het aangepaste Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht laten zien welke energiebesparende
maatregelen ze doorvoeren.

De wet in 1 regel samengevat:
Bedrijven moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Aan artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer wordt een verplichting toegevoegd
om te melden hoe aan deze energiebesparingsverplichting wordt voldaan.
Het Activiteitenbesluit treedt 1 juli 2019 in werking. Op diezelfde datum dienen bedrijven hun bevoegd gezag te informeren over hun energiebesparende maatregelen. Conform de nota zijn de provincies en gemeentes (en door hen gedelegeerde OD’s en RUD’s) als gezagen verantwoordelijk voor de handhaving.
Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van deze energiebesparende maatregelen en de uitwerking hiervan, zodat u zeker weet dat u voldoet aan de eisen die gesteld worden en niet voor onnodige
verrassingen komt te staan. Heeft u hulp nodig of wilt u advies, neem gerust contact met ons op.

WHC B.V.
Europalaan 12C
5231 BC DEN BOSCH
Tel: 073 6412722
Email: info@whc-advies.nl
www.whc-advies.nl